Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az AVBox Kft. (székhely: 1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 35/B, cégjegyzékszám: 01-09-971241, nyilvántartóhatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 23557754-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelésipolitikáját.

Az AVBox Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén,minden egyén (továbbiakban: Felhasználó)számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Európai Unió EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i, 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmében és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a következőket, mint adatkezelőnek a webshop tekintetében:

az adatgyűjtés helye,
a kezelt személyes adatok,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők és feldolgozók személye,
az adatkezelés jogalapja,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1. Az adatkezelő megnevezése

Név:    AVBox Kft.
Levelezési cím:    1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 35/B
Telefonszám:    (+36) 30 / 872-5000
Email cím:    info|kukac|avbox.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:    NAIH-62134/2013

2. Az adatgyűjtés helye a webshop regisztrációs folyamata, webshop vásárlás folyamata és a webshop elérhetőségei, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon rendelést leadó vagy regisztrált valamennyi érintett, továbbá a Távollevők között kötött szerződés értelmében a webshop elérhetőségein megadott megrendelések adatai, e-mailben és telefonon.

4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ügyfél kérésére, a regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
A személyes begyüjtött adatokat adatfeldolgozás céljából megismerhetik a webshopot működtető vállalkozás alábbi szerződött partnerei:

Szállítmányozó cégek - a kiszállításhoz szükséges adattartalom: 
Mixpakk Kft. (1119 Budapest, Rátz László utca 26., Adószám: 24114640-2-43, Telefon: 70/336-6029, Email: info@mixpakk.hu)
Royal Futár Hungária Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 32., Adószám: 23683596-2-43, Telefon: 1/216-3606, Email: ugyfelszolgalat@royal.hu
Könyvelés - számlatartalom : Boki Hungary Kft. (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 99.)
Online és üzletkötői feladatokra szerződött vállalkozások - a megrendelésben leadott adatok hozzáférhetősége: 
Online Comparison Shopping Kft., e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Email: info@arukereso.hu)

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az ügyfelek kérhetik nyilvántartott személyes adataikat és azok kezelésének teljeskörű megismerését a vállalkozástól.
Kérhetik adataik hordozhatóságát.
Kérhetik az adataik helyesbítését.
Kérhetik adataik teljeskörű törlését, amely kiterjed a vállalkozással szerződött adatfeldolgozókra.

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: - postai úton a 1134 Budapest, Hegedűs Gyula utca 35/B címen, - e-mail útján az info@avbox.hu e-mail címen. A Hírlevél leiratkozás automatikus a hírlevében található linken.

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes és tevőleges hozzájárulása az adatkezeléshez a regisztráció során, illetve a webshop honlapján tájékozódhat az Adatvédelmi nyilatkozról távollevők között kötött telefonos megrendelés esetén. Emailben történő megrendelés esetén szintén emailben tájékoztatjuk a személyes adatok kezeléséről az ügyfelet.

Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1. Az ügyfél önkéntesen és személyes közreműködésével iratkozhat fel hírlevél küldésre a regisztrációkor, vagy a webshop honlapján az erre szolgáló ablakban.

az adatgyűjtés helye,
a kezelt személyes adatok,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők és feldolgozók személye,
az adatkezelés jogalapja
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1. Az adatgyűjtés helye a webshop regisztrációs folyamata és a webshop erre szolgáló ablaka. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a hírlevél kérés időpontja.

2. Az érintettek köre: a hírlevél kérők

3. Az adatgyűjtés célja: kizárólag a webshop profiljához kapcsolódó hírek, ajánlatok továbbítása emailben.

4. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje: Az ügyfél kérésére azonnal, a Hírlevél leiratkozás automatikus a hírlevében található linken.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
A személyes begyűjtött adatokat adatfeldolgozás céljából megismerhetik a webshopot működtető vállalkozás alábbi szerződött partnerei:

Online Comparison Shopping Kft. - Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az ügyfelek kérhetik nyilvántartott személyes adataikat és azok kezelésének teljeskörű megismerését a vállalkozástól.

Kérhetik adataik hordozhatóságát.
Kérhetik az adataik helyesbítését.
Kérhetik adataik teljeskörű törlését, amely kiterjed a vállalkozással szerződött adatfeldolgozókra.

A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: - postai úton a 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 22. címen, - e-mail útján hangkepstudio@gmail.com e-mail címen.

7. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes és tevőleges hozzájárulása az adatkezeléshez.

8. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
az adatgyűjtés ténye,
az érintettek köre,
az adatgyűjtés célja,
az adatkezelés időtartama,
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett "jelszóval védett munkamenethez használt cookie", "bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és "biztonsági cookie-k", melyek használatáról tájékoztatjuk a weboldal látogatóit.

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók anonim nyomon követése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, kosár tartalom cookie esetén 1 napig, statisztikai cookie esetén legfeljebb 1 évig tart.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása a weoldalon felugró üzenetben.

8. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS (22.§)
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

KÁRTÉRÍTÉS (23. §)
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

ZÁRSZÓ:
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

Az Európai Unió EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i, 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmében és az ilyen adatok szabad áramlásáról
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

RACKFOREST KFT.
Cím: 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 14671858-2-41
Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: info@rackforest.com

Budapest, 2019. július 23.

AVBox Kft.